Műanyag nyílászáró, ablak, ajtó
Műanyag nyílászáró, ablak, ajtó

Társasház korszerűsítése

Műanyag nyílászáró, ajtó, ablak

Általános szerzõdési feltételek

Árak: Telephelyi (veszprém gyártóüzemi) árak, a megadott mûszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok (rögzítõkarom, dübel, csavar, pur. hab stb.), a párkányok (külsõ és belsõ) és hézagtakarás (takaróléc, szilikon) anyagköltségeit, valamint a beépítés munkadíját.
 

Szerzõdés: Megrendelésnek, megállapodásnak csak a megrendelõ és a gyártó vagy hivatalos képviselõje által aláírt, elfogadott, dátummal ellátott árajánlat vagy megrendelõlap tekinthetõ, amennyiben a munkára konkrét, részletes (gyártási, vállalkozási) vállalkozási szerzõdés nem készül. Szóbeli megrendelésre és megrendelés módosításra nincs lehetõség.
 

Szerzõdés módosítás: Írásos módosítást, a megrendelést követõ maximum 3 nap során fogadunk el, a módosítás mûszaki és pénzügyi vonatkozásainak dokumentálásával, aláírásával. Ezen határidõn kívül esõ módosítás esetén a gyártó fenntartja a szállítási határidõ egyoldalú megváltoztatásának jogát.
 

Fizetési feltételek: A megrendeléskor a termékek bruttó árának 50%-át szükséges elõlegként befizetni, melyrõl az összeg beérkezte után elõlegszámlát állít ki a gyártó. A számla végösszegének, a maradék 50%-nak a kiegyenlítése a szállításkor, a termék átvételekor, a gyártó telephelyén esedékes. A gyártás indításának feltétele az elõleg befizetése, az aláírt megrendelés (szerzõdés) dátumát követõ 5 munkanapon belül. Ennek elmulasztása esetén a gyártó a határidõ teljesítését nem köteles vállalni. A késztermék szállításának feltétele a termékre szóló végszámla kiegyenlítése.
 

Fizetési mód: Készpénzzel a pénztárban vagy a gyártó számlájára való banki átutalással. Utalás esetén az utalás tényének hiteles igazolása szükséges.
 

Szállítási (gyártási) határidõ: Általában az írásos árajánlat elfogadásától számított 3-4 hét, az aláírt visszaigazoláson (megrendelésen) konkrétan feltüntetésre kerül.
 

Teljesítés: Készre jelentés és a végszámla rendezése után a gyártó jászberényi telephelye, gépjármûre rakva. Szállító jármûrõl a vevõ köteles gondoskodni. A gyártó lehetõséget biztosít a megrendelt termék jászberényi telephelyi -fizetést megelõzõ- átnézésére.
 

Szállítás: A gyártó értesítését (készre jelentését) követõen 1 héten belül a megrendelõ által biztosított gépjármûvel, ferde vagy függõleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a gyártó elõre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását.
 

Csomagolás: A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védõfóliáján kívül más védõcsomagolást nem tartalmaznak.
 

Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártás elõtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez a gyártó. Egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a padlószint feletti 1. 00 m-es szintvonal (100-as vonal) megléte a külsõ teherhordó falak belsõ oldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésrõl vagy nyílászáró-cserérõl van szó. Amennyiben idõközben a beépítés megrendelését a megrendelõ visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább.
 

Beépítés: Tartalmazza a falazási munkákat követõen, vakolás elõtt a szabadon hagyott felnyílásba utólag, szerelt jelleggel, csavarral (dübellel) rögzítve történik. Külön megegyezés, árajánlat (szerzõdés) alapján a gyártó vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. Nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegû kõmûves és egyéb szakipari munkák nélkül. A megrendelõ, vagy jegyzõkönyv aláírására jogosult személy jelenléte nélkül a beépítési munkák nem kezdhetõek el.

Beépítés díja: A beépítéshez szükséges segédanyagokat (rögzítõkarom, dübel, csavar, pur. hab stb.) a szerkezetek szakszerû rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerû használatához nem szükséges a külsõ párkány, a belsõ könyöklõ és a szerelési hézag letakarása mûanyag takarólécekkel. Ezek anyag és munkadíjköltségeit nem tartalmazza a beépítési díj. Csak akkor részei a munkának, ha erre az árajánlat (szerzõdés) konkrétan kitér.
 

Átadás-átvétel: A beépítés díja, összege a munka átvételekor egyenlítendõ ki, egy a megrendelõ vagy az általa megbízott képviselõ aláírásával ellátott -átadás-átvételi jegyzõkönyv kíséretében. A felhatalmazott személyét a megrendelõnek írásban kell közölnie.
 

Garancia: A szakszerûen beépített és rendeltetésszerûen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek szerint5 év szavatosság, ezen belül 1 év teljes körû garancia (jótállás) érvényes. A termékrõl szóló végszámla egyúttal garancialevél is.

"PROFIL 2000" Műanyag Nyílászáró Gyártó és Értékesítő Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Tüzér utca 77. | Telefon: 06 (88) 578 790 | E-mail: mail@profil2000.hu